İlkokul 3 ve 4. Sınıf (8-9 yaş arası) Öğrencileri.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf (10-13 yaş arası) Öğrencileri.

Lise ve Dengi Okul 9, 10, 11 ve 12. Sınıf (13-17 yaş arası) Öğrencileri.

  • Olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, yarışmaya resim ve kompozisyon konularında katılım gerçekleştirebilirler.
  • Her kategori için ilk üç derece uluslararası jüri tarafından belirlenecek.
  • Yarışmanın uluslararası sürecinin takip ve koordinasyonu için belli başlı ülkelerde internet teknolojileri ile ilgili meslek kurumlarından biriyle temas kurularak bir temsilci belirlenecek. Meslek birliğiyle temas sağlanamayan durumlarda o ülkeden bir kişi yarışma sürecini takip edecek, kontak kişi ve kurumların listesi yarışma web sitesinden ilan edilecek. Kontak kişi ve kurumlar Yarışma Koordinatörünün de bilgisi dâhilinde yarışmanın ilanı, tanıtımı ve katılımları artırıcı etkinlik, haber ve çalışmalar yapabilecek.

Yarışmanın öğretmen kategorisi bölümü, “Hem ihtiyacımızı giderecek hem de biz ve çocuklarımız için sakıncalı bir durum oluşturmadan nasıl internet kullanmamız gerektiğini anlatmalıyız” temasına uygun PROJE geliştirme üstünden olacaktır. Öğrenciler ve öğretmenlerin bir arada, etkin bir şekilde internet kullanımıyla eğitim desteğinin nasıl sağlanacağına dair proje geliştirecek olan öğretmenlerimiz, Türkiye’de ve dünyada uzaktan eğitim nasıl yaygınlaşır? Teknolojik öğrenme yöntemleri toplumda nasıl yaygınlaşır? Teknoloji ile birlikte yenilik ve eğitim teknolojileri ile ilgili nasıl bir çalışma yapılmalıdır? Toplum dijital eğitim sisteminden nasıl yarar sağlanır? (v.b) soruların temelinde proje geliştireceklerdir.

Öğretmenlerimiz başvuru formunu doldurduktan sonra projelerini bütçeleriyle birlikte proje dosyası formatında hazırlayarak sisteme yükleyeceklerdir.