Bir Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ilk olma özelliği taşıyan bu yarışma ile ülkemizin geleceği gençlerimiz ve çocuklarımızın güvenli internet hakkında kamuoyunda bilgi sahibi olmaları, bu konu ile ilgili proje üretmeleri, öğretmenlerimizin de uzaktan eğitim modelinin ve alternatif eğitim modellerinin geliştirilmesine katkı sağlamaları amaçlanmaktadır.
Türkiye’nin aydınlık yüzünün temsilcileri olan çocuk ve gençlerimizi, güvenli internet kullanımı hakkında bilinçlendirmek, Türkiye’de güvenli internet kullanımının eğitim yoluyla yayılmasını sağlamayı amaçlayan Derneğimizin temel hedefi; “Hem ihtiyacımızı giderecek hem de bizim için sakıncalı bir durum oluşturmadan nasıl internet kullanmamız gerektiğini eğitim yoluyla anlatmalıyız” temasıdır.

“Güvenilir İnternet Kullanımı Yarışması’’, güvenli internet kullanımının çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesine katkı sağlamak, güvenli internet kullanımında çocuğumuza mahremiyet eğitimini öğretmek amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin katılımına açık düzenlenecektir. Yarışma, uluslararası düzeyde yapılacaktır. Ülkemizdeki çocuk ve gençler ile Dünya milletlerinden çocuk ve gençlerin “Güvenli internet kullanımına” bakış açıları yansıtılacaktır.