Uzaktan Eğitimde Dayanışma, Yaygınlaştırma ve Alternatif Eğitim Araştırma Derneği (UZEYAD), ortak akıl ve bilimin ışığında eğitim sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

UZEYAD, eğitimsiz bir toplumun yarattığı bütün dezavantajların farkında olan, bu dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik projelerini kurumlarla paylaşan bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimiz, eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel platformlar oluşturacak, projeler ve etkinliklerle toplumu bilinçlendirmeyi, uzaktan eğitimin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefler. Eğitimde sorgulayıcı ama aynı zamanda tamamlayıcı olarak üstlendiği önemli rolü hakkıyla yerine getirmek için çalışır.

UZEYAD büyük bir heyecanla, sürekli öğrenebilen ve kendini yenileyebilen bir yapıyla, eğitimin büyük bir sorumluluk ve adanmışlık gerektiğinin bilinciyle ve sizlerin de desteğiyle başarı çıtasını her gün biraz daha yükseltme çabasını azimle sürdürmeye kararlıdır.

UZEYAD ailesi olarak çalışmalarımızı yürütürken gücümüzü ve başarımızı, demokrasiye olan inancımızdan ve toplumsal sorumluluk bilincinden almaya devam edeceğiz.

UZEYAD ev sahipliğinde güvenli internet kullanımının çocuklarımız ve gençlerimiz arasında yaygınlaşması, öğretmenlerimizin de güvenli internet konusunda eğitime katkı sağlayıcı projeler üretmesi amacıyla Güvenli İnternet Kullanımı Yarışması düzenlenecektir.